1 Φεβρουαρίου 2017

Calliope's Decoupage Art: Mixed Media

Calliope's Decoupage Art Mixed Media, μεικτες τεχνικες και καμβαδες, calliopes decoupage art μεικτες τεχνικες και καμβαδες

"I dream my painting and I paint my dream" - VIncent Van Gogh
Calliope's Decoupage Art Mixed Media, μεικτες τεχνικες και καμβαδες, calliopes decoupage art μεικτες τεχνικες και καμβαδες

Calliope's Decoupage Art Mixed Media, μεικτες τεχνικες και καμβαδες, calliopes decoupage art μεικτες τεχνικες και καμβαδες


“Every now and then one paints a picture that seems to have opened a door and serves as a stepping stone to other things.” - Pablo Picasso


Calliope's Decoupage Art Mixed Media, μεικτες τεχνικες και καμβαδες, calliopes decoupage art μεικτες τεχνικες και καμβαδες

Calliope's Decoupage Art Mixed Media, μεικτες τεχνικες και καμβαδες, calliopes decoupage art μεικτες τεχνικες και καμβαδες

Calliope's Decoupage Art Mixed Media, μεικτες τεχνικες και καμβαδες, calliopes decoupage art μεικτες τεχνικες και καμβαδες

“Blessed are they who see beautiful things in humble places where other people see nothing.” 
― Camille Pissarro


Calliope's Decoupage Art Mixed Media, μεικτες τεχνικες και καμβαδες, calliopes decoupage art μεικτες τεχνικες και καμβαδες

Calliope's Decoupage Art Mixed Media, μεικτες τεχνικες και καμβαδες, calliopes decoupage art μεικτες τεχνικες και καμβαδες

Calliope's Decoupage Art Mixed Media, μεικτες τεχνικες και καμβαδες, calliopes decoupage art μεικτες τεχνικες και καμβαδες


"Sunlight is painting" -  Nathaniel Hawthorne


Calliope's Decoupage Art Mixed Media, μεικτες τεχνικες και καμβαδες, calliopes decoupage art μεικτες τεχνικες και καμβαδες

Calliope's Decoupage Art Mixed Media, μεικτες τεχνικες και καμβαδες, calliopes decoupage art μεικτες τεχνικες και καμβαδες

Calliope's Decoupage Art Mixed Media, μεικτες τεχνικες και καμβαδες, calliopes decoupage art μεικτες τεχνικες και καμβαδες


"Painting is self-discovery. Every good artist paints what he is"-  Jackson Pollock


Calliope's Decoupage Art Mixed Media, μεικτες τεχνικες και καμβαδες, calliopes decoupage art μεικτες τεχνικες και καμβαδες

Calliope's Decoupage Art Mixed Media, μεικτες τεχνικες και καμβαδες, calliopes decoupage art μεικτες τεχνικες και καμβαδες


“The works must be conceived with fire in the soul but executed with clinical coolness.” – Joan Miro


Calliope's Decoupage Art Mixed Media, μεικτες τεχνικες και καμβαδες, calliopes decoupage art μεικτες τεχνικες και καμβαδες

Calliope's Decoupage Art Mixed Media, μεικτες τεχνικες και καμβαδες, calliopes decoupage art μεικτες τεχνικες και καμβαδες

Calliope's Decoupage Art Mixed Media, μεικτες τεχνικες και καμβαδες, calliopes decoupage art μεικτες τεχνικες και καμβαδες


“If I create from the heart, nearly everything works: if from the head, almost nothing.” ~ Marc Chagall


Calliope's Decoupage Art Mixed Media, μεικτες τεχνικες και καμβαδες, calliopes decoupage art μεικτες τεχνικες και καμβαδες

Calliope's Decoupage Art Mixed Media, μεικτες τεχνικες και καμβαδες, calliopes decoupage art μεικτες τεχνικες και καμβαδεςSource: Calliope's Decoupage Art Website
Category : "ΜΕΙΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΚΑΜΒΑΔΕΣ"